Northern Marine as


               Northern Marine AS har den glede av å melde om inngått avtale med Elastec/American Marine Inc.Northern Marine AS med partnere tilbyr ojevernutstyr i det Nordiske markedet.


Link til Elastec her.


Vi vil her nevne at produsenten her markedsledende lensesystem for avbrenning av olje på vann.

Fireboom best under bruk i gulfen.
Rubber boom for farvann med is/olje. Be om mer informasjon.

Høykapasitets skimmere.


Ombygningssett for tidligere leveranser i Norge er tilgjengelig, ta kontakt.